Regler

Deltagande

Vi välkomnar alla lag till Kalmarsund Floorball Cup 2022!

Turneringen spelas enligt giltiga IFF-regler.


Åldersgrupper

B04 (B18) - Pojkar födda 1.1.2004 och senare - HJ18*
B05 (B17) - Pojkar födda 1.1.2005 och senare*
B06 (B16) - Pojkar födda 1.1.2006 och senare*
B07 (B15) - Pojkar födda 1.1.2007 och senare*
B08 (B14) - Pojkar födda 1.1.2008 och senare*
B09 (B13) - Pojkar födda 1.1.2009 och senare*
B10 (B12) - Pojkar födda 1.1.2010 och senare*
B11 (B11)  -  Pojkar födda 1.1.2011 och senare **
B12 (B10) - Pojkar födda 1.1.2012 och senare (3v3)** 


---

G04 (GU18) - Flickor födda 1.1.2004 och senare - DJ18*
G05 (GU17) - Flickor födda 1.1.2005 och senare*
G06 (GU16) - Flickor födda 1.1.2006 och senare*
G07 (GU15) - Flickor födda 1.1.2007 och senare*
G08 (GU14) - Flickor födda 1.1.2008 och senare*
G09 (GU13) - Flickor födda 1.1.2009 och senare*
G10 (GU12) - Flickor födda 1.1.2010 och senare*
G11 (GU11)  -  Flickor födda 1.1.2011 och senare**
G12 (GU10) - Flickor födda 1.1.2012 och senare (3v3)**
 

Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop klasser. Det finns inga undantag från de allmänna reglerna som tillåts i någon av kategorierna.

* En (1) åldersdispens tillåten. A- och B-slutspel.

** Inga åldersdispenser tillåtna. Yngsta grupperna (B11-12 & G11-12) spelar ej slutspel samt har färre speldagar (2 st).

Åldersundtag (Dispenser)

Alla lag har dispens för en (1) överårig spelare, som får vara högst ett år äldre än den åldersklass laget deltar i. Vid särskild orsak kan turneringen godkänna ytterligare en (1) dispens. Detta skall skickas in via en speciell dispensansökan där orsak skall framstå. Därefter granskar tävlingsjuryn ansökan och tar sedan beslut om att godkänna/inte godkänna ansökan (Särskilda orsaker kan vara att lag måste ha ytterligare en spelare för att kunna få ihop ett lag till turneringen).

Spelare med dispens får enbart delta i den klass där dispensen gäller. Det är inte tillåtet att byta dispens mellan olika spelare under turneringen.

Dispensansökningar skickas till cup@fbckalmarsund.se

Ansökan skickas in senast 18 maj, ansökningar efter utsatt datum blir automatiskt avfärdade. 

Yngre spelare får spela i äldre åldersklasser utan dispens. Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens så länge reglementet för åldersindelning efterföljs. 

Turnering

Tävlingen startar med ett gruppspel. Alla lag är indelade i grupper om 4 - 5 lag (om det finns ett lågt antal lag i en kategori är det möjligt att det bara kommer att finnas en enda grupp med 5+ lag) där varje lag möter varandra en gång.

Alla lag kvalificerar sig för A- eller B-slutspel. Åldersklasserna B11, B12 & G11, G12 spelar EJ slutspel enligt SIBF:s tävlingsbestämmelser för barnidrott. 

Spelschema kommer att publiceras på KFC: s webbplats. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra spelschemat; vilket innebär grupperna, tiderna och spelplats. Meddelande om detta kommer att ges i tid till alla ansvariga ledare.


Speltid

Gruppmatcher och slutspel: 2 x 15 minuter.
Rullande tid utom sista minuten i andra perioden där tiden är effektiv. Varje lag kan ta en time-out per match.

I kategorierna B12, G12 (3v3) spelar vi 3 utespelare plus 1 målvakt på mindre plan, 2x10 minuters matchtid , inget slutspel.

Placering i gruppen avgörs enligt följande:

Flest poäng i gruppen.

För en vinst tilldelas laget 3 poäng, för oavgjort 1 poäng och för förlust 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poäng  efter gruppen är avslutad kommer den slutliga rankningen att baseras på:

1. Poäng i inbördesmöten
2. Målskillnad i inbördesmöten.
3. Flest gjorda mål i inbördesmöten
4. Total målskillnad i hela gruppen
5. Flest mål i gruppspelet.

Slutspel A och B

Om det är oavgjort när matchen är slut följer fem minuters förlängning rullande tid “Sudden death” . Om inga mål görs i förlängningen så blir det fem straffar/lag. Om lagen inte kan skilja på sig efter fem straffomgångar så fortsätter straffläggningen med en straff/lag tills en vinnare korats.

Fortsättningsgrupp Boys 11/12

Inga finaler spelas i denna åldersklass. Ni spelar ett vanligt gruppspel sedan en fortsättningsgrupp igen. Matcherna kan således sluta lika, då det är en vanlig gruppspelsmatch.

Kvalgrupp B13 och G17

Dessa två åldersklassers slutspel avgörs via kvalgrupper. Detta innebär att man spelar två olika gruppspel, en vanlig grupp och en kvalgrupp, där 1:an och 2:an i varje kvalgrupp går till semifinal A. 3:an och 4:an går till semifinal B. 

I kvalgrupperna kan matcherna således sluta lika, då de ej behöver avgöras. Endast matcher med benämning 1/8 final, 1/4 final, semifinal och final skall avgöras, antingen via fulltid, sudden death 5 min eller 5 st straffar.

Spelare och spelplaner

Max 20 spelare får spela/match .

En spelare får bara spela för ett enda lag (i varje åldersgrupp). Pojkar får bara spela i B-kategorier, max fyra flickor får spela i ett pojklag.

Laguppställningen ska fyllas i på hemsidan senast den 24 maj 2022. Det kommer inte att vara möjligt att lägga till en överårig spelare senare.. Det kommer fortfarande att vara möjligt att lägga till andra spelare i spellistan genom att be KFC-personalen att göra det före varje match i respektive lag. Detta kommer emellertid endast att vara möjligt under gruppspelet.. 

Rött kort

Om domaren tvingas ge ett rött kort (RC) gäller följande regler enligt röda kortets betyg:

RC 1 - 5 minuters lagstraff samt att spelaren inte får fullfölja matchen.
RC 2 - 5 minuters lagstraff samt att spelaren inte får fullfölja matchen. Tävlingsjury bestämmer om ytterligare avstängning.
RC 3 - 5 minuters lagstraff samt att spelaren inte får fullfölja matchen. Tävlingsjury bestämmer om ytterligare avstängning

Efter matchen informerar domare och lämpliga arrangörer omedelbart tävlingsjuryn som fattar ett beslut om straffet.

Samma regler gäller om det röda kortet ges till en tränare.

Identitetskontroll

Arrangören har rätt att kontrollera spelarnas identitet och ålder. Lagledaren ansvarar för att varje medlem av laget har ett giltigt ID-kort (inklusive ett foto) eller ett pass.

Lagledare

Den person som har utsetts till lagledare är ansvarig för hela laget under turneringen, såväl på som utanför arenan. De ansvarar också för kommunikationen med arrangörerna och juryn. Ledaren måste vara minst 18 år.

Protester

Lagledaren har rätt att protestera mot ett allvarligt brott mot turneringsreglerna. Om protesten avser en domares beslut eller ett spelresultat måste både domaren och arrangören (tävlingsjuryn) informeras omedelbart efter matchen (inom 45 minuter efter slutet). Protesten måste levereras i skriftlig form till en medlem av tävlingsjuryn. Det måste innehålla en beskrivning av protesten. Protestavgift är på 1000 kr som returneras om protesten accepteras. Juryns dom är slutgiltig.

Tävlingsjury:

Martin Forman (+420 602 227 444)
Patrik Klockare Back (070 998 89 87)
Jesper Svensson (076 636 94 03)
Christoffer Suominen (073 028 80 20)
Malte Blomqvist - (0768475262) huvud domare

Walkover

Resultatet vid walk-over är 5-0. Vid två WO diskas laget helt från turneringen.

Försäkring

Varje lagledare måste se till att alla deltagare i laget är ordentligt försäkrade, både på och utanför planen. Deltagandet i turneringen sker på spelarens egen risk. Kalmarsund Floorball Cup tillhandahåller ingen gruppförsäkring och är inte ansvarig och kan inte hållas ansvarig för skada, sjukdom, stöld eller egendomsskador under turneringen.

Säkerhet

Tävlingsjuryn förbehåller sig rätten att ingripa i händelse av att lag eller deras supportrar missköter sig och kan diskvalificera ett lag från turneringen.

Vi rekommenderar alla att använda skyddsglasögon under matcherna. Skyddsglasögon krävs inte på grund av olika nationella innebandyregler.

Zavřít